Câu Chuyện Của Học Viên

Trong phiên trị liệu, một học viên phát hiện ra, khách hàng có một tầng bậc có tâm trí, không có hình tướng, và là mối quan hệ gia đình đi theo.

Sau khi làm việc với tầng bậc này, biết được đây là ông của bạn, là một liệt sỹ đã hi sinh và cả gia đình không tìm được xác.
Bạn đã làm rất nhiều nghi lễ, lễ cúng, tới các Đền Chùa để hỗ trợ và người ông vẫn chưa an, chưa tới thế giới linh hồn để vào vòng luân hồi tiếp theo..

Bạn hỏi Thầy Steve, vậy thì giờ phải làm gì mới giúp được ông của bạn?

Thầy nói, cần một nghi lễ, nghi lễ đủ mạnh để hỗ trợ.

Và đây là một trong Hàng Nghìn lý do Thầy cùng Anh Chị Em tại Việt Nam làm Một Nghi lễ mạnh mẽ, có thể nói là chưa từng có trên đất Việt Nam.

Để giúp cho hàng vạn những linh hồn đau khổ được chuyển hoá, để những mối quan hệ nghiệp quả trong vô lượng kiếp được ngọn lửa thiêng hỗ trợ.

Nội dung của Toàn thể 7 ngày Thắp Lửa Việt Nam: https://bit.ly/sukienthapluathang6

Love & Peace

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *