Phát Triển Kỹ Năng Ngoại Cảm – DPA

 

Tuần 07: THIỀN TÂM TỪ - Cách ngồi thiền nghe nhạc thiền tịnh tâm

Một khóa học thiền chuyển hóa trong 7 ngày.

Khóa thiền định nâng cao này diễn ra trong 30 phiên, mỗi phiên sẽ giúp gia tăng kỹ năng ngoại cảm bằng cách kích hoạt Con mắt thứ ba.

Đối với những người nhạy cảm và những người chữa lành, khóa học này sẽ phát triển một nhóm các kĩ năng ngoại cảm, mà có thể luyện tập hàng ngày.

Những lợi ích sau khóa học:

* Các lớp khác nhau của tâm thức 
* Cách đạt đến trạng thái Theta
* Cách thiết lập mục tiêu cá nhân
* Xác định sự khác biệt giữa các vật thể sống và các vật thể vô tri
* Xác định các vật thể sống có trí tuệ
* Cách để phóng chiếu ra các luồng thông tin và thu nhận chúng
* Làm thế nào để sử dụng các kỹ năng ngoại cảm một cách khách quan
* Các quy luật vũ trụ chi phối sự phát triển về năng lượng và các kỹ năng
* Cách sử dụng năng lực thấu thị (clairvoyance)
* Cách sử dụng năng lực thần giao cách cảm
* Tương tác với sự phát triển của luân xa và giác quan thứ 6
* Cách giao tiếp với các năng lượng khác

Những người tham gia sẽ nhận được Chứng chỉ do Institute of Applied Holistic Health Sciences (IAHHS) xác nhận và cung cấp.
Practical Details .
Thời gian: 7 ngày ( 30 phiên )

Nhóm 15 người

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *