CHÍNH SÁCH THANH TOÁN VÀ HOÀN TIỀN
 
1. Chính sách thanh toán các khóa học ở Việt Nam
 
Thanh toán có thể được thực hiện bằng Tiền mặt, Thẻ tín dụng hoặc Thẻ ghi nợ hoặc Chuyển khoản ngân hàng vào ngày bắt đầu mỗi khóa đào tạo. Cần hoàn thành thanh toán 100% học phí trước khi lớp học diễn ra ít nhất 1 ngày
 
– Học phí có thể được thanh toán theo hai cách:
* Thanh toán đủ 100%
* Thanh toán trong hai (2) lần: Đặt cọc trước 70% học phí và 30% học phí còn lại thanh toán ít nhất 1 ngày trước ngày khai giảng khóa học
 
Nếu vì lý do nào đó mà Siam Reiki hủy khóa học, học viên sẽ có các lựa chọn sau:
* Được hoàn lại toàn bộ số tiền
* Hoàn thành khóa học muộn hơn
* Chuyển tiền sang một khóa học khác
 
2. Chính sách hoàn tiền
 
2.1. Khi khóa học đã bắt đầu, việc hoàn trả sẽ không được thực hiện trong trường hợp:
    * Học viên không tham dự lớp
    * Học viên không hoàn thành khoá học
Trong trường hợp có việc bất khả kháng xảy ra dẫn đến học viên không tham dự hay không hoàn thành khoá học, sẽ có chính sách giải quyết sẽ cho từng trường hợp cụ thể
 
2.2. Nếu yêu cầu hoàn lại học phí trong vòng 14 ngày trước khi khoá học bắt đầu, học viên sẽ được hoàn lại 90% toàn bộ học phí của khóa học đã đăng ký. Chúng tôi sẽ giữ lại 10%, được tính là phí quản lý.
 
2.3. Nếu học viên yêu cầu hoàn lại tiền trong vòng 7 – 14 ngày trước khi khoá học bắt đầu, học viên sẽ được hoàn lại 80% toàn bộ học phí của khóa học đã đăng ký. Chúng tôi sẽ giữ lại 20%, được tính là phí quản lý.
 
2.4. Nếu học viên yêu cầu hoàn lại tiền trong vòng 7 ngày trước khi khoá học bắt đầu, học viên sẽ được hoàn lại 50% toàn bộ học phí của khóa học đã đăng ký. Chúng tôi sẽ giữ lại 50%, được tính là phí quản lý.
 
2.5. Để yêu cầu hoàn tiền, học viên gửi email đến [email protected] hoặc tài khoản Zalo Hotline của Peaceful Life – (+84) 0948 074 488  với các thông tin sau:
    * Họ và tên
    * (Các) khóa học muốn hủy và hoàn tiền
    * Ngày khóa học diễn ra
    * Xác nhận rằng bạn biết chính sách hoàn tiền của chúng tôi và tỷ lệ phần trăm của toàn bộ học phí bạn sẽ nhận được khi hủy.
 
2.6. Sau khi Siam Reiki nhận được yêu cầu hoàn tiền, việc hoàn tiền của học viên sẽ được tiến hành trong vòng 1 tuần.