Chính Sách Công Nhận Việc Học Tập Trước Đó

Chính sách công nhận việc học tập trước đó và các thủ tục cần thiết dành cho các học viên muốn tham gia học Siam Reiki (RPL 1)

Nhằm mục đích gia tăng cơ hội học tập và giảm thiểu trùng lặp về kiến thức và kỹ năng, Siam Reiki đã đưa vào áp dụng chính sách về Công nhận Việc Học tập trước đó của Institute of Applied Holistic Health Sciences – IAHHS (tạm dịch: Viện Khoa học Y tế Toàn diện Ứng dụng).

Chính sách “Công nhận việc học tập trước đó” mang lại lợi ích cho học viên trên nhiều khía cạnh.
1: Giảm thiểu việc đào tạo trùng lặp.
2: Hỗ trợ học viên tìm ra các điểm mạnh và điểm yếu trong kỹ năng và kiến thức hiện có của bản thân, từ đó xác định môn học nào sẽ hữu ích cho sự phát triển của mỗi cá nhân.
3: Cho phép học viên hoàn thành khóa học trong một khoảng thời gian ngắn hơn.
4: Giúp giảm các chi phí liên quan

Với quyết tâm đào tạo các học viên của mình đạt được mức năng lực phù hợp tiêu chuẩn ngành hiện nay, Siam Reiki xem xét nhiều yếu tố trước khi quyết định trao bằng công nhận học phần. Do đó, việc trao Công nhận việc học tập trước đó không chỉ đơn giản dựa vào vài chứng chỉ hoặc minh chứng là xong. Thay vào đó, tất cả học viên cần hoàn thành bài đánh giá năng lực trước khi được công nhận.

Tầm quan trọng của việc đánh giá năng lực trước khi Công nhận việc học tập trước đó
Siam Reiki thấy rằng các học viên có thể học tập qua nhiều cách:

A: Học viên được chứng nhận chính thức trong một Học viện, học tập với một giáo trình cụ thể.
B: Kinh nghiệm đào tạo tại chỗ, được chứng nhận chính thức trong hợp đồng lao động
C: Kinh nghiệm đào tạo tại chỗ không được chứng nhận và không chính thức
D: Kinh nghiệm đào tạo từ các hoạt động tình nguyện, không chính thức và không được chứng nhận.

Tuy nhiên, các kỹ năng và kiến thức thu được trong mỗi trường hợp trên sẽ khác nhau một cách đáng kể, về cả mức độ và lĩnh vực. Do đó, việc chỉ đơn thuần sở hữu một chứng chỉ chứng nhận mức độ kinh nghiệm hoặc kiến thức chuyên sâu về một chủ đề không có nghĩa là học viên có đủ năng lực để đạt được các tiêu chuẩn do Siam Reiki yêu cầu. Do vậy, việc đánh giá năng lực sẽ cho học viên cơ hội chứng minh kỹ năng, kiến thức cũng như sự hiểu biết của họ đủ đáp ứng các tiêu chuẩn do Siam Reiki đặt ra.
Các đánh giá được thiết kế phù hợp với tiêu chí của Siam Reiki cho từng học phần. Thời lượng đánh giá sẽ khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu từng học phần. Chúng có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau:

A: Kiểm tra viết
B: Bài tập bằng văn bản
C: Kiểm tra miệng
D: Kiểm tra thực hành
E: Tất cả hoặc một vài trong những điều trên

Tóm tắt các thủ tục “Công nhận việc học tập trước đó”
Đầu tiên, các học viên cần liên hệ với nhân viên của Siam Reiki để thông báo về các học phần cần được cấp Công nhận việc học tập. Học viên có thể liên hệ qua email hoặc điện thoại. Sau đó, chúng tôi sẽ liên hệ với một thành viên đủ điều kiện của Siam Reiki. Anh/cô ấy sẽ xác định trình độ, các kỹ năng, bằng cấp và kinh nghiệm của học viên thông qua kết quả đánh giá ban đầu tương ứng với mỗi học phần.
Chỉ một người đủ tiêu chuẩn của Siam Reiki mới có thể kết luận liệu việc học tập trước đó của học viên có đáp ứng được học phần đang bàn tới không. Học viên sẽ nhận được thông báo và hướng dẫn để hoàn thành đầy đủ khóa đào tạo.