Tổng Quan Về Siam Reiki 9 Cấp độ

Siam Reiki Cấp độ 1

Lịch sử của Siam Reiki
– Tìm hiểu sự khác biệt giữa Siam Reiki với các phương pháp trị liệu bằng năng lượng khác
– Hiệu quả của trị liệu Reiki lên cơ thể vật lý
– Giá trị và các vị trí đặt tay trong trị liệu
– Hướng dẫn chuẩn bị phòng trị liệu
– Thanh tẩy bằng năng lượng
– Hiểu biết cơ bản về luân xa và các hệ thống năng lượng bên trong và xung quanh cơ thể
– Trị liệu cho bản thân
– Sử dụng các giác quan khác ngoài 5 giác quan thông thường, hay trực giác
– Cảm nhận dòng năng lượng Reiki tuôn chảy và dừng lại
– Vị trí của Reiki trên thị trường quốc tế
– Thực hành trị liệu dưới sự quan sát và hướng dẫn của Giáo viên

Siam Reiki Cấp độ 2

– Những thay đổi về mặt tâm lý sau buổi trị liệu bằng năng lượng

– Giải thích các biểu tượng và cách sử dụng

– Trị liệu/chữa lành bằng Reiki từ xa tại nhiều vị trí thương tổn trên cơ thể

– Cảm nhận dòng năng lượng Reiki tuôn chảy và dừng lại trong quá trình trị liệu từ xa –

Giá trị và các vị trí đặt tay – Sự khác biệt giữa Siam Reiki và các phương pháp trị liệu bằng năng lượng khác

– Sử dụng các giác quan khác ngoài 5 giác quan thông thường, hoặc trực giác

– Giải thích khái niệm về sức khỏe tinh thần trong phương pháp trị liệu Reiki

– Giải thích khái niệm về tắc nghẽn cảm xúc trong phương pháp trị liệu Reiki

– Giải thích khái niệm về rối loạn sức khỏe tâm linh trong phương pháp trị liệu Reiki

– Thực hành trị liệu dưới sự quan sát và hướng dẫn của Giáo viên

Siam Reiki Cấp độ 3 (Master) 

– Sự khác biệt về năng lượng dưới góc nhìn tổng thể

– Quy hồi tiền kiếp, trị liệu tiền kiếp

– Nhận diện dòng năng lượng chảy trong trị liệu Reiki

– Giới thiệu về các năng lượng khác và ý nghĩa

– Các thực thể trong Hào quang và Thể phách

– Các nhóm năng lượng

– Làm chủ năng lượng và ý nghĩa

– Sự khác biệt giữa các cơ thể vật lý, tinh thần, cảm xúc và tâm linh

– Thực hành trị liệu dưới sự quan sát và hướng dẫn của Giáo viên (Học viên có thể nhận Chứng chỉ Reiki do IAHHA cấp khi hoàn thành cấp độ 1,2 và 3 trong Siam Reiki cũng như Giải phẫu và Sinh lý học, Thực hành Lâm sàng & Vệ sinh, Bệnh học, Đào tạo Sơ cứu, Tư vấn và Báo cáo Sức khỏe, Được đào tạo về Thực hành Phát triển Tâm linh, Chữa bệnh bằng Tinh thể đá và chuẩn đoán bệnh bằng con lắc cảm xạ). Các môn học tự chọn: Cách nhìn ra Hào quang, Đọc lịch sử của vật thể bằng cách chạm vào nó,….

Reiki Master Master / Cấp độ 4

– Ý nghĩa của việc trống rỗng tâm trí và cơ thể để tiếp nhận nguồn năng lượng trong các buổi trị liệu- Nhận biết một cách thành thạo số lượng vị hướng dẫn tâm linh tham gia vào quá trình trị liệu

– Giao tiếp thần giao cách cảm với các năng lượng khác

– Cảm nhận dòng năng lượng chảy vào người học viên và dừng lại

– Các thuật ngữ dùng để mô tả năng lượng

– Chuẩn bị phòng đào tạo và năng lượng

– Làm sạch hào quang của học viên và loại bỏ các thực thể khác đang tồn tại trong hào quang

– Loại bỏ ma thuật đen và làm sạch hào quang

– Thực hiện căn chỉnh thanh thạo cho học viên Siam Reiki Cấp 1

– Cảm nhận năng lượng của các buổi căn chỉnh

– Tính nhất quán trong quá trình căn chỉnh

Reiki Master Teacher / Cấp độ 5  

– Nhận diện một cách thành thạo số lượng vị hướng dẫn tâm linh tác động đến năng lượng

– Giao tiếp thần giao cách cảm với các năng lượng khác

– Cảm nhận dòng năng lượng tâm linh đi vào học viên và dừng lại

– Chuẩn bị phòng đào tạo và năng lượng cho việc giảng dạy

– Làm sạch hào quang cho học viên và loại bỏ các thực thể tồn tại trong hào quang

– Thực hiện căn chỉnh thành thạo cho học viên Siam Reiki cấp độ 1

– Tự đánh giá năng lực trong đào tạo

– Tự đánh giá kết quả học tập của người tham gia

Reiki Master / Giáo viên Cấp độ 6

– Giao tiếp thần giao cách cảm với các năng lượng khác

– Cảm nhận dòng năng lượng tâm linh đi vào học viên và dừng lại

– Cảm nhận dòng năng lượng tâm linh đi vào học viên và dừng lại trong quá trình trị liệu từ xa

– Giảng dạy kiến thức về biểu tượng Reiki và cách sử dụng các biểu tượng

– Giảng dạy tâm lý học về linh hồn và hồi quy linh hồn

– Sự khác biệt giữa Cơ thể Tinh thần, Cảm xúc và tâm linh

– Thực hiện thành thạo căn chỉnh cho học viên Siam Reiki cấp độ 2

– Tự đánh giá trong quá trình đào tạo

– Tự đánh giá trong việc đánh giá người tham gia học tập (Sau cấp độ 6, giáo viên Siam Reiki có thể học cách phát triển Nhận thức tâm linh, Phép đo tâm lý tinh thể, Chẩn đoán con lắc)

Reiki Master / Giáo viên Cấp 7

– Nhận diện một cách thành thạo số vị hướng dẫn tâm linh tham gia quá trình chữa lành

– Giao tiếp thần giao cách cảm với các năng lượng khác

– Đưa ra hướng dẫn về cách các năng lượng khác đang gửi năng lượng

– Hướng dẫn học viên tiến hành trị liệu với các dạng cơ thể khác nhau

– Thực hiện căn chỉnh một cách thành thạo cho học viên Siam Reiki Cấp độ 3 (Master)

– Xác định luân xa đang bị tắc nghẽn của học viên – Tự đánh giá năng lực trong đào tạo

– Tự đánh giá kết quả học tập của người tham gia

Reiki Master / Giáo viên Cấp độ 8

– Hướng dẫn học viên nhận diện một cách thành thạo số vị hướng dẫn tâm linh tham gia quá trình chữa lành

– Hướng dẫn Học viên giao tiếp thần giao cách cảm với các năng lượng khác

– Hướng dẫn Học viên cách các năng lượng khác gửi năng lượng thông qua quá trình học trị liệu Siam Reiki Master Cấp độ Giáo viên – Hướng dẫn học viên tiến hành trị liệu với các dạng cơ thể khác nhau

– Hướng dẫn học viên thực hiện thành thạo Nghi lễ căn chỉnh thiêng liêng của Siam Reiki

– Hướng dẫn học viên thanh tẩy phòng ốc và chuẩn bị cho buổi căn chỉnh

– Tự đánh giá năng lực trong đào tạo

– Tự đánh giá kết quả học tập của người tham gia

​ Reiki Master / Giáo viên Cấp độ 9 

– Nhận diện một cách thành thạo số vị hướng dẫn tâm linh tham gia quá trình chữa lành

– Giao tiếp thần giao cách cảm với các năng lượng khác

– Đưa ra hướng dẫn về cách các năng lượng khác đang truyền năng lượng

– Hướng dẫn học viên tiến hành trị liệu với các dạng cơ thể khác nhau

– Chia sẻ thông tin chuyên môn cho các Chuyên gia khác bao gồm cả Chuyên gia Y tế

– Chia sẻ và hướng dẫn cơ quan, tổ chức và các hội nhóm chuyên nghiệp khác trong việc phát triển Reiki

– Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm với các nhóm lớn hơn trong cộng đồng

– Tham gia và phát triển hỗ trợ lâm sàng và tăng cường bằng chứng tin cậy đối với cộng đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *