Chương trình kết hợp học Siam Reiki cấp độ 1 & Các hoạt động trải nghiệm 

LỊCH TRÌNH 2 NGÀY

Thứ 7 ngày 11.05
 • 7:30 AM – 8:30 AM: Tập Yoga 
 • 8:30 AM – 9:30 AM: Ăn sáng
 • 9:30 AM – 12 PM: Lớp Siam Reiki cấp độ 1 
 • 12:00 PM – 1:00 PM: Ăn trưa 
 • 1:00 PM – 2:00 PM: Thiền/ Trị liệu chuông xoay 
 • 2:00 PM – 4:30 PM: Lớp Siam Reiki cấp độ 1 
Chủ Nhật ngày 12.05
 • 7:30 AM – 8:30 AM: Tập Yoga 
 • 8:30 AM : 9:30 AM: Ăn sáng
 • 9:30 AM : 12 PM: Lớp Siam Reiki cấp độ 1 
 • 12:00 PM – 1:00 PM: Ăn trưa 
 • 1:00 PM – 2:00 PM: Breath Work – Yoga Massage 
 • 2:00 PM – 5:30 PM: Lớp Siam Reiki cấp độ 1